Cyngor Bro Pontarfynach

Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor Bro ar y Nos Iau cyntaf ym mhob mis rhanamlaf ond oherwydd y sefyllfa bresennol o ran y Covid-19 mae trefniadau’r dyddiadau wedi bod ychydig yn wahanol.

Cyfarfod Cyngor Bro Pontarfynach:

Nos Iau 7fed o Orffennaf 2022 am 7.30 yr hwyr yng Nghanolfan Cymunedol Mynach. (Cyhoeddir yr Agenda 3 diwrnod cyn y cyfarfod)

Cynghorwyr Cymuned: Cyngor Bro Pontarfynach yn gwasanaethu ardaloedd Cwmystwyth, Pontarfynach a Thrisant

  • Eluned Evans)
  • Jane Hopkins
  • Rhodri Jenkins
  • Gareth Jones
  • 4 Lle Gwag

Clerc i’r Cyngor Bro: Lis Williams

e-bost: cyngorbropontarfynach@hotmail.com

Cynghorydd Sir:  Rhodri Davies