Cyngor Bro Pontarfynach

Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor Bro ar y Nos Iau cyntaf ym mhob mis rhanamlaf ond oherwydd y sefyllfa bresennol o ran y Covid-19 mae trefniadau’r dyddiadau wedi bod ychydig yn wahanol.

Cyfarfod Cyngor Bro Pontarfynach:

Nos Iau 23 Chwefror 2022 am 7.30 yr hwyr yng Nghanolfan Cymunedol Mynach.

Agenda 

 

Cynghorwyr Cymuned: Cyngor Bro Pontarfynach yn gwasanaethu ardaloedd Cwmystwyth, Pontarfynach a Thrisant

  • Robert Davies (Cadeirydd 2021/22)
  • Robert Pratt (Is-Gadeirydd 2021/22)
  • Brython Davies
  • Eluned Evans
  • Jane Hopkins
  • Rhodri Jenkins
  • Gareth Jones
  • Phil Lloyd

Clerc i’r Cyngor Bro: Lis Williams

e-bost: cyngorbropontarfynach@hotmail.com

Cynghorydd Sir:  Rhodri Davies