Cyngor Bro Pontarfynach

Oherwydd y sefyllfa bresennol o ran y Coronafeirws, mae Cyfarfodydd y Cyngor Cymuned wedi’u gohirio am y tro. Yn y cyfamser os oes gennych unrhyw fater brys i’w godi cysyllter gyda’r Clerc ar 07790820265 neu cyngorbropontarfynach@hotmail.com

 

Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor Bro ar y Nos Iau cyntaf ym mhob mis.  Noder fod y cyfarfodydd i gyd yn gyfarfodydd agored ac mae croeso cynnes i aelodau o’r cyhoedd i fynychu.

Cynghorwyr Cymuned: Cyngor Bro Pontarfynach yn gwasanaethu ardaloedd Cwmystwyth, Pontarfynach a Thrisant

  • Jane Hopkins (Cadeirydd am y flwyddyn 2019/20)
  • Gareth Jones (Is-Gadeirydd am y flwyddyn 2019/20)
  • Brython Davies
  • Rob Davies
  • Eluned Evans
  • Rhodri Jenkins
  • Phil Lloyd
  • Robert Pratt

Clerc i’r Cyngor Bro: Lis Williams

e-bost: cyngorbropontarfynach@hotmail.com

Cynghorydd Sir:  Rhodri Davies