Merched y Wawr

Mae Merched y Wawr yn cwrdd yn Ysgol Mynach yn ystod misoedd y gaeaf am yn ail nos Fawrth.

Swyddogion am y flwyddyn 2014 ydy:-

Llywydd –   Mair Davies     Is-lywydd –

Ysgrifenyddes

Trysorydd – Gladys Morgan

Trefnydd y Te –

Gohebydd y Wasg – Jane Jenkins