Hafan / Home

 

Croeso i Safle We Pontarfynach

Welcome to the Devil’s Bridge Community Web Site.

 

 

 

                                                                                

 

Gwanwyn yn cyrraedd Pontarfynach

Spring arriving at Devil’s Bridge

 

 

 

 Pe byddech am ychwanegu manylion at y safle we cysyllter

 

Please contact us you want anything posted on the site.

 

 

 

 

Ariannir y  Safle We  gan Gyngor Bro Pontarfynach drwy grant a dderbyniwyd gan Fferm Wynt Cefncroes /
This Website is funded by Devil’s Bridge Community Council through a grant received from Cefn Croes Windfarm